การสูญเสีย

มีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้ ผลกระทบของมันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่ยังอยู่มากมาย เสียงร้องไห้ คราบน้ำตา เป็นร่องรอยที่แสดงออกได้อย่างเด่นชัดของมนุษย์ แต่สิ่งที่สูญเสียภายนอกกายมันเป็นสิ่งที่เราอาจหาสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้ แต่ทว่าถ้าหากมนุษย์เราสูญเสีย “ความเป็นตัวเอง” เราจะหาสิ่งใดมาทดแทนมันดีล่ะ

Continue Reading