สาเหตุที่ทำให้คนไทย ต้องรอคอยเกาะติดข่าวสดวันนี้

นอกจากทุกสถานการณ์ ทุกห้วงเวลา จะต้องแปรเปลี่ยนไป โดยที่ใครก็ไม่อาจกำหนดได้แล้ว อีกหนึ่งส่วนที่ชาวไทยตอนนี้ จะต้องคอยติดตามข่าวสดวันนี้ ก็เป็นก็เพราะว่า ข่าวบางข่าวกลับส่งผล ทำให้การดำเนินชีวิตของชาวไทยในปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่หนทางที่ดีขึ้นได้ แต่ถ้าหากชาวไทยไม่มองหาข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับตัวเอง ย่อมอยู่กับภาพลักษณ์เดิม ๆ พร้อมกับความรู้เดิม ๆ ที่มีอยู่แค่นั้น
 
ข่าวสดวันนี้จึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นข้อมูลดี ๆ ที่ถูกเอามาเสนอ เพื่อเห็นถึงแก่นแท้แน่นอน  ของความเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น ถ้าหากบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป คือบทเรียนสำคัญหรือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ผู้ที่ไล่ตามข่าวสดวันนี้ ย่อมได้รับประโยชน์แบบเต็มที่ และแน่นอน นี่ก็คือเหตุหนึ่ง ที่ชาวไทยจะต้องติดตามข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบไหน ย่อมมีความสำคัญสม่ำเสมอ การรายงานข่าวสารในแต่ละวัน จึงเป็นการป่าวประกาศข้อมูลใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ เพื่อไปสู่หนทางที่ดีขึ้น และนับได้ว่าข่าวบางข่าว ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้ระมัดระวังในสิ่งที่อาจจะมีขึ้นกับคนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคนที่เป็นข่าวได้เหมือนกัน
 
บทบาทและหน้าที่ของข่าวสาร ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก แต่ถ้าหากชาวไทยไม่สนับสนุนที่จะติดตาม ย่อมส่งผลร้ายต่อผู้จัดทำข่าว หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ถูกเอามาเสนอให้เป็นข่าว ทุกสิ่งจะไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง หากไม่มีชาวไทยให้ความสนใจจริง ๆ และคอยสนับสนุนที่จะไล่ตามอยู่ร่ำไป