ร่างอาจารย์ใหญ่ ที่อุทิศให้กับนักเรียนแพทย์

 

ร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นร่างที่มีการบริจาคเป็นกายวิทยาทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างมาก พร้อมทั้งมีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทำการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้นั้น ไปใช้กับผู้ป่วยในอนาคตวันข้างหน้าได้นั่นเอง ซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก กับนักศึกษาแพทย์หลากหลายท่านด้วยกัน ที่จะต้องมีการเรียนรู้พร้อมทั้งหาประสบการณ์กับครูใหญ่แต่ละท่าน

 

ซึ่งคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ ได้มีการเอา ร่างอาจารย์ใหญ่ ไปทำการประกอบพิธี โดยการบำเพ็ญกุศล ที่วัดเพิ่มทาน ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้มีการสนับสนุนจากมูลนิธิภายในการเคลื่อนย้ายร่างของอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด 43 ร่างด้วยกัน โดยอาจารย์ ดร. เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้สอนประจำ ทางสาขากายภาคศาสตร์ของคณะแพทย์ศาสตร์วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในศูนย์รังสิต ได้มีการกล่าวไว้ว่า ได้มีการจัดประกอบพิธีภายในการบำเพ็ญกุศลผู้ที่ได้ทำการเสียสละร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อนักศึกษาทุกท่าน ทำการเรียนรู้กับอาจารย์ใหญ่กันนั่นเอง โดยได้มีการจัดขึ้นกลายเป็นประจำปี นำร่างอาจารย์ทั้งหมดประมาณ 43 ร่าง พร้อมทั้งช่วงเย็นจึงได้มีการสวดพระอภิธรรมศพ โดยจะมีทั้งคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมทั้งนักศึกษาทุกท่านให้ความซาบซึ้งกับการบริจาคร่างกายให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการศึกษา พร้อมทั้งทำการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทำให้ในปัจจุบันนี้ มีผู้บริจาคร่างกายเป็นจำนวนมาก ทำเอานักเรียนทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากมาย

 

ดังนั้น ร่างอาจารย์ใหญ่ จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถ้าคุณเองเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดอยากจะมีการบริจาคร่างกาย ก็อาจทำการบริจาคกันได้ง่ายๆ ที่โรงพยาบาลกันได้เลย