ข่าวบันเทิงประจำวันพร้อมกับความเป็นจริงที่ถูกนำมาเสนอจนตกเป็นข่าว

เพราะว่าข่าวบันเทิงประจำวันภายในปัจจุบันส่วนมาก ที่ได้มีการรายงานข่าวภายในรูปแบบประจำวัน ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงสุดฮอตและฮิต ของศิลปินนักแสดงทั่วฟ้าประเทศไทย ทั้งที่มีกระแสความโด่งดังจนสุดโต่ง และทั้งศิลปินนักแสดงที่อาจจะลบจางหายไปจากวงการภายในบางช่วง ซึ่งบางทีกรณีข่าวต่าง ๆ เหล่านี้คงจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี และบางกรณีคงจะเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะต่อสังคม

 
ข่าวบันเทิงประจำวัน
และสำหรับข่าวบันเทิงประจำวันจำนวนมาก ที่เหล่าคนเขียนข่าวมักจะได้มาจากศิลปินนักแสดงแต่ละท่านนั้น บางท่านคงไม่ต้องการให้เกิดกรณีการเกี่ยวโยงจนตกเป็นข่าว หรือบางกรณีอาจจะไม่เกิดกระแสความโด่งดัง ถึงขนาดต้องกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งโดยตรง แต่สำหรับบางครั้งข่าวต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ยังคงเป็นข่าวที่ผู้บริโภค ต้องการที่จะพบเจอและบริโภคข่าวบันเทิงประจำวันให้ได้มากที่สุด แต่สำหรับข่าวบันเทิงส่วนมาก กับข้อมูลที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงนั้น คนเขียนข่าวเองก็ควรพิจารณาข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด และเป็นข่าวศิลปินนักแสดงที่สื่อออกไปแล้วเป็นเหตุหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทางด้านสังคม ไม่ใช่การนำเสนอข่าวที่ดัง แต่ล้วนแล้วเป็นข่าวบันเทิงของดารานักแสดงที่ไม่อาจจะนำมาเป็นตัวอย่างข่าวบันเทิง ข่าวดาราแก่ทุกคนในสังคมได้เลย
 
และนี่ก็คือความเป็นจริงที่ทุกคนจะต้องเผชิญ กับการบริโภคข่าวบันเทิงประจำวันที่มีข้อมูลเท็จจริง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความหมายอย่างมาก และผู้สื่อข่าวเองก็ควรที่จะทุ่มเทเพื่อทำการผลิตข่าวในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวม ไม่ใช่ข่าวที่ต้องได้มาซึ่งความโด่งดังที่ไม่มีตัวตนนั่นเอง