การสูญเสีย

มีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้ ผลกระทบของมันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่ยังอยู่มากมาย เสียงร้องไห้ คราบน้ำตา เป็นร่องรอยที่แสดงออกได้อย่างเด่นชัดของมนุษย์ แต่สิ่งที่สูญเสียภายนอกกายมันเป็นสิ่งที่เราอาจหาสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้ แต่ทว่าถ้าหากมนุษย์เราสูญเสีย “ความเป็นตัวเอง” เราจะหาสิ่งใดมาทดแทนมันดีล่ะ

ชีวิตคนเราก้าวสู่สังคมที่แตกต่างกัน มีหลากหลายออกไปมากมาย ภยในสังคมที่อาศัยอยู่จะเป็นตัวกำหนดให้เราเป็นไปในทิศทางต่างๆ สภาพแวดล้อมจะค่อยๆ หล่อหลอมเราไปทีละนิดถ้าสภาพที่อยู่นั้นเปลี่ยนเราไปในทางที่ดีก็ดีไป แต่หากว่ามันไม่ใช่ทางที่ดีแล้ว สิ่งที่ตามมามันอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลย ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเองที่ดี เราก็จะค่อยๆ หล่อหลอมไปกับสิ่งเร้าเหล่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะปกป้องไม่ให้เราสูญเสียตัวตนของเราไปนั้น คือการมีสติรู้คิดอยู่เสมอ หมั่นสำรวจตนเอง เตือนตนให้นึกรู้อยู่เสมอ ก็จะช่วยให้เราเกิดความสูญเสียได้น้อยลง แต่สิ่งสำคัญก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเองด้วยว่าจะเข้มแข็งสักเพียงใด